Cardinal Theme

اطلاعیه مهم ویژه دانشجویان دانشکده هنر و معمارى (مقطع کارشناسی)

تغییر زمان برگزاری ژوژمان‌های دانشکده هنر و معماری

زمان برگزاری ژوژمان‌های دانشکده هنر و معماری تغییر یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ رییس دانشکده هنر و معماری گفت: با توجه به برگزاری کنکور سراسری در روز  پنجشنبه سیزدهم تیرماه در محل دانشگاه، ژوژمان‌‌های عصر روز چهارشنبه (دوازدهم تیر ماه)  و تمامی ژوژمان‌های روز پنجشنبه (سیزدهم تیرماه) این دانشکده به روز یکشنبه شانزدهم تیرماه موکول میگردد.

دکتر اخوی‌یان افزود: بنابر ضرورت پیش آمده درخصوص برگزاری کنکور با وجود اعلام قبلی به دانشجویان برای برگزاری ژوژمان‌های پایان ترم، ولی تمامی ژوژمان‌های مرتبط با این دانشکده در تاریخ‌های یاد شده برگزار نمی گرددو  ژوژمان‌های به تعویق افتاده روز یکشنبه شانزدهم تیرماه برگزار خواهدشد.