Cardinal Theme

مصوبات جلسه هیات امنای جهاد دانشگاهی

صد و چهل و نهمین جلسه هیات امنای جهاد دانشگاهی با حضور تمام اعضا برگزار و 5 اساسنامه مصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ به نقل از ایسنا، دکتر محمدرضا پورعابدی، دبیر هیأت امنای این نهاد با بیان اینکه صد و چهل و نهمین جلسه هیأت امنای جهاد دانشگاهی، ۵ تیر ماه با حضور تمام اعضا برگزار شده و در قالب آن تصویب ۵ اساسنامه صورت گرفت، اظهار کرد: از اهم مصوبات این جلسه می‌توان به تصویب اساسنامه‌های دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین پزشکی، پارک‌های علم و فناوری کرمانشاه و البرز و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی  دانشگاه علم و فرهنگ و همچنین تصویب اساسنامه و نمودار تشکیلاتی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور اشاره کرد.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی گفت: اعطای موافقت قطعی به پژوهشکده‌های علوم و فناوری‌های مواد غذایی و گردشگری سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و موافقت با ماده واحده قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل در جهاد دانشگاهی دارای شرایط خاص، اصلاح آئین نامه پرداخت کمک هزینه مهد کودک، اصلاح آئین نامه بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و ارتقای رده مسئولیتی دفاتر رئیس و معاونان جهاد دانشگاهی از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه بود.