Cardinal Theme

ابلاغ برنامه راهبردی توسعه دانشگاه به دانشکده‌‌ها

نشست رییس دانشگاه با مدیران گروه‌های آموزشی برگزار و برنامه راهبردی توسعه دانشگاه به دانشکده‌ها و گروه‌ها ابلاغ گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، طی نشستی، شنبه-15 تیرماه- برنامه راهبردی 5 ساله توسعه دانشگاه به دانشکده‌ها و گروه‌ها ابلاغ گردید.

در این نشست که با حضور معاونین آموزشی، پشتیبانی، پژوهشی، دانشجویی- فرهنگی، روسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های آموزشی برگزار شد، دکتر هاشمی بر برنامه محور بودن دانشگاه تاکید کرد و برنامه راهبردی 5 ساله توسعه دانشگاه را ابلاغ نمود.

دکتر هاشمی با یادآوری معضل اشتغال در کشور، اهمیت دانشگاه‌های کارآفرین را یادآور شد و افزود: در برنامه توسعه ابلاغ شده، رویکرد کارآفرینی دانشگاه لحاظ شده و از آن‌جا که دانشگاه علم و فرهنگ تلاش دارد نقش جديتري در آموزش‌هاي نوين، ايجاد اشتغال و توسعه تکنولوژي ایفا نماید، لذا در این مسیر نیازمند نگاه برنامه محور است.

وی همچنین تاسیس بنیاد کسب و کار را نیز در راستای عملیاتی نمودن دانشگاه کارآفرین دانست و افزود: ارائه خدمات تخصصی، پژوهشی، تولیدی و خدماتی مرتبط با حوزه های مختلف دانشگاه از مهم‌ترین اهداف تاسیس این بنیاد است که امیدواریم به نوعی وحدت رویه در مراکز کسب و کار دانشگاه منجر گردد.

دکتر هاشمی افزود: نگاه برنامه‌ای به توسعه دانشگاه و تحقق اهداف بزرگ نیازمند مشارکت منابع انسانی پرتلاش با افق دید وسیع است و در این راستا بهره‌مندی از استادان مدعو باتجربه، ارتقای کیفی اساتید، پاسخگو بودن به دانشجویان، راهنمایی مناسب دانشجویان، توجه به مسائل فرهنگی و مشارکت بیش از پیش اعضای هیات علمی در فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی دانشگاه از مهم‌ترین انتظارات است.   

 

رییس دانشگاه علم و فرهنگ بر اهمیت جذب پروژه های ملی با همکاری جهاد دانشگاهی تاکید کرد و گفت: در راستای تسهیل این فرآیند10 ساعت موظفی پژوهشی برای اعضای هیات علمی درنظر گرفته شده و همچنین ارائه گرنت پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه از مهرماه 1398 نیز در دستور کار قرار گرفته است.

در این نشست از دکتر اهدایی- مدیرسنجش و نظارت- تقدیر گردید و مدیران گروه‌ها مباحث مورد نظر خود را در حضور رییس و معاونین دانشگاه به صورت پرسش و پاسخ مطرح کردند.