Cardinal Theme

امضای موافقت‌نامه همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه علم و فرهنگ

با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کنترل و کاهش معلولیت‌های ناشی از حوادث کار توافقنامه همکاری بین دانشگاه علم و فرهنگ و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضاء شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ این توافق‌نامه در راستای راهبری و توسعه برنامه‌های همیار کارکنان در کارگاه‌ها و اجرای سند توسعه سلامت اجتماعی کارگران به امضاء رسید.

تولید بسته های آموزشی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تهیه محتوای دیداری، شنیداری و ترویجی در زمینه آسیب های اجتماعی و راهبری و حمایت از خانه های بهداشت کارگری در بنگاه های اقتصادی از  مهم‌ترین زمینه های همکاری در این موافقت‌نامه است.

همچنین راهبری و توسعه برنامه های همیار کارکنان در کارگاه‌ها، اجرای سند توسعه سلامت اجتماعی کارگران و اجرای برنامه های سلامت محور با رویکرد با رویکرد توانمندسازی و توسعه نشاط خانواده های کارگری  از دیگر موارد مهم همکاری در این توافق نامه ذکر شده است. 

این توافق نامه به امضای دکتر ابراهیم صادقی‌فر-معاون فرهنگی - اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر سید سعید هاشمی- رییس دانشگاه علم و فرهنگ- رسید.