Cardinal Theme

کسب مقام دومی مسابقه سخنرانی کشوری «تریبون» توسط دانشجوی علم و فرهنگ

دانشجوی دانشگاه علم و فرهنگ با حضور در مسابقه سخنرانی «تربیون» موفق به کسب مقام دومی هفتمین دوره این رقابت شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ محمدحسین(نیما)لریجانی - دانشجوی رشته معماری داخلی -، پس از رقابت با 1315 شرکت کننده از سراسر کشور موفق به کسب مقام دومی مسابقه سخنرانی «تربیون»  در بخش بزرگسالان شد.

روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ کسب مقام دومی این مسابقه را به آقای نیما لریجانی و معاونت فرهنگی که در پرورش استعدادهای دانشجویان این دانشگاه نقش موثری دارد تبریک و تهنیت می گوید.