Cardinal Theme

اطلاعیه وام شهریه بانک مهر ایران

قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال‌های قبل وام شهریه بانک مهر ایران دریافت نموده و برای این نیمسال نیز واجد شرایط و متقاضی دریافت وام شهریه می‌باشند.