تماس با ما

آدرس:
بلوار اشرفی اصفهانی - نرسیده به پل اتوبان همت - خیابان شهید قموشی - خیابان بهار - دانشگاه علم و فرهنگ

 • صندوق پستی:‌ ۸۷۱-۱۳۱۴۵
 • کدپستی: ۱۴۶۱۹۶۸۱۵۱
 • نمابر: ۴۴۲۱۴۷۵۰
 • پست الکترونیکی:info@usc.ac.ir
تلفن های گویای دانشگاه:
 • 44252041-44
 • 46142149
 • 5 - 44238171
 • 46142317-46142312-46142372
 • 44214777-44214728-44214713

      

شماره تلفن های داخلی و مستقیم دانشگاه علم و فرهنگ

حوزه ریاست
واحد سازمانی نام مسئول داخلی
ریاست دکتر مهدی باصولی 310
مشاور عالی رئیس آقای علیزاده 240
مشاور رئيس و مدير امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شكايات بهنام چهارلنگ
مسئول دفتر حوزه رياست خانم‌ پورصدوقیان 391
کارشناس آقای غزنوی 310
مدیر کل حراست آقاي سیدمحمودحسينی 377
کارشناس حراست آقای ثمودی 378
اطلاعات و نگهبانی اطلاعات و نگهبانی برادران ورودی شمالی 455
اطلاعات و نگهبانی اطلاعات و نگهبانی خواهران ورودی شمالی 456
اطلاعات و نگهبانی اطلاعات و نگهبانی برادران ورودی غربی 207
اطلاعات و نگهبانی اطلاعات و نگهبانی خواهران ورودی غربی 208
اطلاعات و نگهبانی اطلاعات و نگهبانی پارکینگ 701
سالن‌های همایش بین الملل آقایان فرجی و حسینی نسب 700
امور روابط عمومی آقای خادم 291
آقای اسلامی 292
مدير مرکز فناوری اطلاعات آقای هادی خادمی 388
مسئول شبكه آقاي عزيزي 400
دستیار شبكه آقای صفری- آقای همتی 400
امور سخت‌افزار و نرم‌افزار همکاران آقای فرحزادی 230
امور تریبون‌ها و پروژکتورها آقای جهانگیری 411
پشتیبانی دانشجویان LMS
امور سایت های کامپیوتری
آقای میلانی 229
امور فنی وب‌سایت و پرتال‌های دانشگاه آقای خادمی 388
امور آموزش الکترونیکیLMS خانم کلهری 319
معاونت پشتیبانی
معاون پشتیبانی اقای تقوی 205
مسئول دفتر خانم امره ئی 202
عامل ناظر و مدیر کل امور مالی خانم خوشکام 241
مدير كل امور اداري و خدمات عمومی خانم آخرتی 218
مدير كل فني و نظارت بر طرح هاي عمرانی آقای نظام دوست 362
مسئول اداره كارگزيني ورفاه خانم سیدزاده -خانم آمره ئی 219
رفاه کارکنان خانم آمره ئی 247
مسئول اداره دفتر داري و تهيه صورتهاي مالي مياندوره اي آقای رفعتی 206
جمعدار اموال- انبار آقای فرجی 246
کارشناس حسابداری آقای آقا محمد صادق 203
مسئول اداره تسويه حساب دانشجويان و بايگانی آقای فرهناك 462
دبیرخانه آقای بردبار 477
تدارکات آقای مصطفی فرحزادی 213
رفاه آقای اکبری 213
مسئول اداره خدمات عمومی آقای حسینی 210
تأسیسات آقایان پورسیداحمد - اسماعیلی 211
مدیر فنی و نظارت برطرح های عمرانی آقای شاکرمی 264
متصدي تاسيسات آقای پورسیداحمد - آقای اسماعیلی 211
سالن ورزشی آقای حسینی نسب 759
معاونت آموزشی
سرپرست معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی آقای نجارزاده 342
دفتر معاونت خانم خرمی 354
مدیر آموزش آقای مهرجردی 342
مدیر نظارت و سنجش آقای رضایی 344
اداره نظارت و سنجش آقای جعفرپسند 349
مسئول اداري كارگروه توانايي علمي خانم خصروی 360
اداره برنامه‌ریزی آموزشی آقای پادیاب 345
اداره پذیرش و نظام وظیفه آقای رنجبر 481
کارشناس اداره برنامه ریزی آموزشی خانم ستار 348
مسئول اداره دانش آموختگان آقای اكبردوست 480
کارشناس اداره دانش آموختگان خانم حسن زادگان 480
مسئول اداره تحصیلات تکمیلی خانم ملکی 350
مسئول اداره توسعه فناوری آموزشی آقای پورشاطری 346
مسئول بایگانی خانم ابراهیمی 470
کارشناس اداره نظارت و سنجش خانم امیدوارطهرانی 266
متصدي امور كلاسها-ساختمان علم آقاي قيصرپور 403
متصدي امور كلاسها-ساختمان فرهنگ آآقای فرامرزی 331
مسئول اداره خدمات آموزشي دانشگاه-پیشخوان
(حسابداری،مدیریت‌فرهنگی‌وبازرگانی،زیست،گردشگری)
خانم حسینیان 459
كارشناس آموزش-پیشخوان آقای عباسی 466
كارشناس آموزش-پیشخوان
(کامپیوتر،روان‌شناسی،حقوق،معماری داخلی)
خانم مرادی 467
كارشناس آموزش-پیشخوان
(طراحی پارچه‌ولباس،ارتباط تصویری،هنر اسلامی،معماری،عمران)
خانم پورحسین 464
كارشناس آموزش-پیشخوان
(مدیریت‌صنعتی،برق،مکانیک،صنایع؛ایمنی،آمار)
خانم نجابتیان 460
معاونت پژوهشی
معاون پژوهشی و فناوری آقاي فرزام 270
مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری آقای واعظ پور 317
مدیر امور پژوهشی و کارآفرینی آقای شایگان فرد 351
مدیر منابع علمی و اطلاع­ رسانی آقای رضوانیان 506
مدیردفتر نشریات
مسئول امور قراردادهای معاونت پژوهشی
خانم زارع 387
مسئول اداره مطالعات و ارزيابی طرح هاي پژوهشی آقای حافظی 361
مسئول اداره انتشارات آقای احمدی میرقائد 406
كارشناس كتابخانه خانم بهرام‌آبادی 408
مسئول اداره مجامع، همكاريهاي علمي و ارتباط با صنعت آقای حاج خان میرزای صراف 353
معاونت دانشجویی- فرهنگی
معاون دانشجویی- فرهنگی آقای جهانیان 239
كارشناس فرهنگی خانم بیات 239
سرپرست امور دانشجويي خانم نجفی 233
مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی خانم نجفی 238
مسئول دبيرخانه مشترك كميسيون بررسي موارد خاص آقای غزنوی 356
مسئول اداره رفاه و خدمات دانشجویی آقای حبیبی 368
مسئول اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر آقای آقاطاهر 237
اداره امور تربیت بدنی آقای شفاعتی 759
کانون فرهنگی -هنری انجمن های علمی دانشجویی آقای آقاطاهر 371
مرکز بهداشت و درمان و مرکز مشاوره خانم تورچی 221
دانشکده هنر
رییس دانشکده هنر آقای نامداری 280
معاون آموزشی دانشکده خانم رضوی 285
آموزش دانشکده خانم قبادی 282
مدیر گروه مهندس معماری آقای مشهدی 255
مدیر گروه گرافیک آقای نجم‌الدین 376
مدیر گروه هنر اسلامی و نقاشی ایران خانم سیدرضوی 286
مدیر گروه نقاشی آقای میرزایی‌مهر 227
مدیر گروه پژوهش هنر آقای نامجو 225
مدیر گروه طراحی پارچه و لباس خانم کیاوش 261
عضو هیأت علمی گروه هنر اسلامی آقای زارعی 287
عضو هیأت علمی معماری آقای حبیبی 259
عضو هیأت علمی طراحی پارچه و لباس خانم قاسمیان 323
عضو هیأت علمی طراحی پارچه و لباس خانم فضل وزیری 260
عضو هیأت علمی گروه ارتباط تصویری خانم حسین نژاد 243
عضو هیأت علمی نقاشی آقای علی محمدی اردکانی 288
عضو هیأت علمی گروه گرافیک آقای آقایی سربرزه 374
مسئول کارگاه دوخت خانم نجفی 216
مسئول اتاق تجهیزات دانشکده آقای امیری 281
دانشکده فنی- مهندسی
رییس دانشکده فنی مهندسی آقای نیکخو 503
معاون آموزش، تحصيلات تكميلي و پژوهشي دانشكده فنی و مهندسی آقای آراسته 502
مسئول دفتر دانشكده فنی و مهندسی خانم‌ داغستانی 501
مسئول خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی خانم واحدی 516
مدیر گروه مهندسی عمران کارشناسی ارشد- گرایش سازه آقای پرستش 515
مدیر گروه مهندسی عمران کارشناسی ارشد- گرایش زلزله آقای نیكخو 511
مدیر گروه کارشناسی ارشد عمران هیدرولیکی آقای فاضلی 524
مدیرگروه کارشناسی ارشد عمران - ژئوتکنیک آقای کیهانی 526
مدیر گروه کارشناسی عمران آقای شهبازی رازلیقی 512
عضو هیات علمی گروه عمران آقای رضوی طباطبایی 525
عضو هیات علمی گروه عمران آقای مبینی 525
عضو هیات علمی عمران آقای حسینی 526
مدیر گروه برق و الكترونیك خانم اخوت 527
مدیر گروه کارشناسی ارشد الکترونیک دیجیتال آقای رضایی 504
مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک آقای رضوی 518
مدیر گروه مکانیک آقای سعداله 510
سرپرست کارشناسی ارشد کامپیوتر آقای شایگان فرد
مدیر گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر علوم داده خانم طباطبایی 507
مدير گروه‏ کارشناسی مهندسي كامپيوتر و کارشناسی ناپیوسته مهندسي حرفه اي كامپيوتر گرايش نرم افزار آقاي رضوانيان 506
عضو هیات علمی گروه کامپیوتر خانم ملکوتی 344-519
مدیر گروه کارشناسی ارشد صنایع –مدیریت آقای جعفری 522-649
مدیر گروه کارشناسی و ارشد صنایع لجستیک و ارشد مهندسی ایمنی آقای حسن زاده 505
سرپرست دکتری صنایع و کارشناسی ارشد صنایع بهینه سازی آقای سجادی فر 521
مدیر گروه کارشناسی مهندسی ایمنی خانم حسنی 514
مدير گروه كارشناسي ارشد مديريت ساخت آقای میرمعزی 513
مدیر گروه کارشناسی ارشد سیستم های مالی آقای خاکزار 504
مدیر گروه آمار- کارشناسی خانم محمودی 509
عضو هیات علمی گروه ریاضی آقای رحمانی 517
عضو هیات علمی گروه عمران آقای آقابابایی 508
آزمایشگاه خاک- بتن آقای کوخایی 754
کارگاه تراشکاری آقای اوجی 756
آزمایشگاه فیزیک خانم شهبازی 757
آزمایشگاه کامپیوتر آقای سلیمانی 755
دانشکده علوم انسانی
رییس دانشکده علوم انسانی آقای کچوئی 553
دفتر دانشکده آقای کیوان 554
معاون دانشکده
مدیر گروه کارشناسی و ارشد حسابداری
خانم آقاکاظم شیرازی 564
545
آموزش دانشكده خانم‌ سعیدی 552
عضو هیات علمی مدیریت مالی آقای الیاسی 586
مدیر گروه مدیریت صنعتی و بازرگانی آقای اخوان انوری 558
مدیر گروه ارشد تربیتی آقای بیجندی 588
مدیر گروه مدیریت کسب و کار آقای اهدایی 542
مدیر گروه مدیریت رسانه‌های ورزشی آقای احمدی 556
عضو هیات علمی مدیریت فرهنگی هنری آقای هاشمی‌راد 557
عضو هیأت علمی مدیریت فرهنگی آقای شوشتری 563
عضوهیأت علمی مدیریت فرهنگی آقای غراب 562
مدیرگروه فرهنگی هنری
مدیر گروه مطالعات فرهنگی
آقای آرش حیدری 559
عضو هیأت علمی حسابداری آقای صالحی 550
عضو هیات علمی حسابداری آقای محمود حیدری 550
عضو هیات علمی حسابداری آقای کردمدانلو 550
مدیر گروه ارشد و دکتری روانشناسی) آقای کچویی 541
سرپرست مرکز روان شناختی و سلامت
مدیرگروه کارشناسی روانشناسی
خانم عابد 546
عضو هیات علمی روان شناسی آقای علی سلیمانی 560
عضو هیأت علمی روان‌شناسی خانم بهزادپور 584
عضو هیات علمی علوم تربیتی آقای گلدسته 544
عضوهیأت علمی مدیریت آقای مشعلی 551
مدیرگروه مدیریت مالی آقای حاج خان میرزای صراف 561
عضوهیأت علمی مدیریت آقای مرجانی 558
دانشکده حقوق
رییس دانشکده حقوق
مدیر گروه ارشد و دکتری حقوق خصوصی
آقای حسین زاده 571
معاون دانشکده حقوق 572
دفتر دانشکده آقای نورخواه 573
مدیر گروه ارشد حقوق جزا آقای رمضانی 549
مدیر گروه ارشد حقوق تجارت الکترونیکی خانم‌ قناد 548
مدیر گروه ارشد حقوق عمومی آقای نجارزاده 354
مدیر گروه ارشد حقوق نفت و گاز آقای رسول بهرام پوری 585
مدیر گروه کارشناسی حقوق و ارشد حقوق آقای آذین 587
دانشکده گردشگري
رییس دانشکده گردشگری آقای هاشمی 342
معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده خانم نادعلی پور 583
آموزش دانشکده خانم محمودی 578
مدیر گروه مدیریت گردشگری آقای آهنگران 577
مدير گروه جغرافیا و اکوتوریسم 310
مدیر گروه کارآفرینی آقای ایمنی 336
مدیرگروه دکتری گردشگری آقای ایمانی خوشخو 615
مدیر گروه مطالعات اوقات فراغت آقای جهانيان 239
دانشکده علوم و فناوری های نوين زيستی
رئیس دانشكده آقاي شاهزاده فاضلی 390
معاون آموزشی و تحصيلات تكميلی آقای عرفانیان 236
مسئول خدمات آموزشی دانشكده خانم دارابی 390
(شنبه -دوشنبه-چهارشنبه)

پژوهشگاه رویان 23562180
(یکشنبه -سه شنبه)
مدير گروه كارشناسی ارشد زيست شناسی سلولی و مولكولی آقای شاهزاده فاضلی پژوهشگاه رویان
22338270
مدير گروه كارشناسی ارشد بيوانفورماتيك آقای عرفانیان 236
مدیر گروه های کارشناسی زیست فناوری و زيست شناسی سلولی و مولكولی
و کارشناسی ارشد فناوری سلول های بنیادی و بازسازی بافت
آقای مقدسعلی پژوهشگاه رویان
23562517
مدیر گروه ژنتیک آقای زمانیان پژوهشگاه رویان
23562463
(یکشنبه -سه شنبه)
مدیر گروه بیوشیمی خانم شاه حسینی پژوهشگاه رویان
22338270
(شنبه ها 10 تا 12)
مدير گروه کارشناسی ميكروبيولوژی
و کارشناسی ارشد زيست فناوری گرايش ميكروبی
خانم نصر 320
(سه شنبه ها 10 تا 13)
پژوهشگاه رویان 02634762395
(یکشنبه- دوشنبه- چهارشنبه)
مدیر گروه دکتری و کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی آقای تهمتنی پژوهشگاه رویان
26913906
مسئول آزمایشگاه‏ ها خانم عطیه پورصدوقیان 215
کالج بین الملل
مدیر كل اداره همكاری های علمی و بین المللی و سرپرست كالج بین الملل دانشگاه علم و فرهنگ خانم پرچکانی 618
مسئول اداره پذیرش و سرپرستی دانشجویان خانم ایرانی 636
معاون كالج بین الملل دانشگاه علم و فرهنگ خانم شاه چراغی 636
بنیاد توسعه کسب و کار-44252048 (فکس 44389679)
رئیس بنیاد توسعه کسب و کار آقای فرزام 44252060
داخلی 395
مسئول دفتر حوزه بنیاد توسعه كسب و كار خانم میرآقابابا 44252048
داخلی 394
معاون آموزش و کارآفرینی آقای رضایی 327
معاون نوآوری و کارآفرینی آقای نجم‌الدین 329
مدیر شکوفایی کسب و کار آقای خادم 326
پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 44296691 -44389711
رییس پارک آقای دکتر ایمانی خوشخو
دفتر ریاست آقای شهبازی 615-612
فکس 44389677
تلفن 44296691
معاون پشتیبانی پارک آقای حسنی 613
دفتر معاونت آقای یکتا مستقیم 44372214
داخلی 610
معاون فناوری پارک آقای نبیونی 630
دفتر معاونت خانم رضایی تلفن 44297586
فکس 44383593
داخلی 629
معاون هماهنگي و توسعه آقای جعفری 649
مدیر اداره خدمات تخصصی و فنی آقای ضرغامی 639
مسِول امور برنامه ریزی و توسعه خانم صوفی 616
مسئول امور بازاریابی و تجاری سازی خانم شهرابی 600
امریه آقای ملکیان تلفن 46129121
داخلی 620
مسول امور شرکت ها آقای براتی تلفن 46129120
داخلی 620
خبرگزاری سیناپرس خانم غفاری 458
مسول نظارت بر ساختارها خانم تیموری 631
آبدارخانه آقای مرادیان - آقای بیات 633
گروه عمومی
مدیر كل منابع علمی و اطلاع رسانی و مدیر گروه دروس عمومی دکتر فارسی 528
مسئول خدمات آموزشی گروه معارف و دروس عمومی خانم محبت پور 369
مرکز آموزش های آزاد
آموزش‌های آزاد شماره 1-وصال شیرازی آقای جمشیدی 88968375-88968377
88968375-6
خانم کردی 88968374 - 88961286
آموزش‌های آزاد شماره 2 - بهار ، نبش یکم آقای طریقت 44297587
زبان 44275397

      

         مسیر های دسترسی

 • مسیر تاکسی از میدان آزادی و یا صادقیه با استفاده از تاکسی های اشرفی اصفهانی می توانید به مقصد خیابان قموشی حرکت کنید.
 • مسیر اتوبوس از میدان آزادی و یا صادقیه می توانید سوار بر اتوبوس های تندرو (BRT) اشرفی اصفهانی شده و در ایستگاه تیراژه پیاده شوید.
 • مسیر مترو با استفاده از خط ۲ مترو در ایستگاه صادقیه پیاده شده و با تاکسی های ون به مقصد پونک حرکت کنید و در خیابان قموشی پیاده شوید.