Cardinal Theme

امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه علم و فرهنگ و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

با هدف توسعه و ارتقای پژوهش و مطالعات در حوزه صنایع فرهنگی تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی امضاء شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ این تفاهم‌نامه همکاری در راستای مشارکت با صاحبان ایده‌های نوآورانه فرهنگ بنیان و بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی، تحقیقاتی، آموزشی و کاربردی متقابل دانشگاه و پارک به امضاء رسید.

توانمند‌سازی پژوهشی در حوزه صنایع فرهنگی، حمایت از ایده‌های نوآورانه در انجام طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی صنایع فرهنگی، تقویت محتوای علمی موضوعات مرتبط با فعالیت پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و ایجاد تسهیلات در انجام طرح‌های پژوهشی، بهره‌گیری از توان و ظرفیت‌های بالقوه دانشگاه، سوق‌دادن فعالیت‌های علمی دانشگاهیان به سمت نیازهای پژوهشی و تشویق دانشجویان برای انجام پروژه‌های تقاضامحور در حوزه فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری در این موافقت‌نامه است.

این تفاهم‌نامه روز دوشنبه (4 آذرماه) به امضای دکتر علیرضا آقابابایی-معاون پژوهش و فناوری دانشگاه- و مهندس مهدی عباسی - معاون پارک به امضا رسید.