Cardinal Theme

پخش زنده حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

پخش زنده دیدار وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ دیدار کرده و قرار است که تفاهم نامه همکاری فی مابین جهاد دانشگاهی و وزارت میراث فرهنگی در این پارک امضا شود که به طور زنده پوشش داده خواهد شد.