نکوداشت دکتر قرنفلی در دانشگاه

نکوداشت دکتر قرنفلی روز یکشنبه -ششم بهمن ماه- در سالن کاظمی آشتیانی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

با حضور ریاست جهاد دانشگاهی، رییس دانشگاه علم و فرهنگ، اعضای دفتر مرکزی، واحدها و مراکز مختلف جهاد دانشگاهی، نکوداشت جهادگر با سابقه دکتر محسن قرنفلی یکشنبه -ششم بهمن ماه- در سالن کاظمی آشتیانی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.