Cardinal Theme

خوانش متفاوت یک مفهوم در همایش اسلام و شهر

همایش اسلام و شهر؛ خوانش متفاوت یک مفهوم در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ همایش اسلام و شهر خوانش متفاوت یک مفهوم شنبه 19بهمن ماه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

دبیر اجرایی همایش اسلام و شهرخوانش متفاوت یک مفهوم در گفت و گو با خبرنگار سیناپرس گفت: این همایش درصدد است یک نوع کرسی جدیدی برای ایجاد گروه پژوهشی در این حوزه ایجاد کند.

شفیعا ادامه داد: از این رو، در شروع کار از پژوهشگران برجسته این حوزه در بخش داخلی و بین المللی دعوت کردیم تا به فراخور تخصصی که در حوزه های گردشگری، معماری، شهرسازی و... دارند در این همایش شرکت کرده و از زاویه های مختلف موضوع ها را بررسی و به آن رسیدگی کنند.

عضو هیات علمی پژوهشکده نظر تصریح کرد: در این رویداد، دریافت مقاله ها به صورت عمومی نبوده و مقالات متخصصان و اساتید برجسته این حوزه علمی در همایش ارائه خواهد شد.

وی اظهار کرد: البته تاکنون مطالعاتی روی مبانی نظری شهرسازی، معماری و حتی بحث های اسلامی انجام شده است. اما مطالعات بین دیسپلینی در مورد شهر اسلامی و اسلام و شهر در جامعه علمی کشور با خلاء هایی مواجه است. به این معناکه، از زاویه های مختلف شهرسازی، حقوقی و ... به این مقولات پرداخته نشده است.

شفیعا تاکید کرد: از این رو، به دلیل اینکه به این مفاهیم کمتر نگاه علمی شده است و به منظور تولید یک دیسیپلین جدید تصمیم به برگزاری چنین همایشی با هدف طرح موضوع گرفته ایم.

بر اساس این گزارش، ناصر براتی-دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ژان شارل دوسن-متخصص متون و جغرافیای سرزمین های عرب در مدرسه کاربردی مطالعات علمی پاریس، عبدالحمید نقره کار- مدیر قطب علمی معماری اسلامی، محمدحسین ایمانی خوشخو- رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیدامیر منصوری- رئیس پژوهشکده نظر، وحید اشتیاق-رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی و محمد آتشین بار- پژوهشگر شهر اسلامی در مدرسه کاربردی مطالعات علمی پاریس از محققان و اساتید شرکت کننده در این همایش هستند.