Cardinal Theme

دیدار رییس و هیات همراه دانشگاه اروپایی جمهوری ارمنستان از دانشگاه علم و فرهنگ

رییس دانشگاه و هیات همراه دانشگاه اروپایی جمهوری ارمنستان از دانشگاه علم و فرهنگ بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ در ادامه توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه علم و فرهنگ، ظهر امروز -چهارشنبه 30بهمن ماه- رییس دانشگاه و هیات همراه دانشگاه اروپایی جمهوری ارمنستان از دانشگاه علم و فرهنگ بازید کردند.

دکتر بیشاریان -رییس دانشگاه اروپایی ارمنستان- گفت: دانشگاه اروپایی ارمنستان عضو یوراژه (اتحادیه دانشگاه های اروپایی) است بین دولتی محسوب می شود و بر اساس قراردادهای علمی-فرهنگی و همکاری مشترک بین اتریش، آلمان، فرانسه با هدف ترویج آموزش سبک اروپایی در ارمنستان تاسیس شده و تمایل به همکاری با دانشگاه علم وفرهنگ ایران دارد. 

وی افزود: این دانشگاه در بخش گردشگری، گردشگری سلامت، الگوهای کارآفرینی و سلول های بنیادی رویان تمایل به همکاری با دانشگاه علم و فرهنگ دارد.

دکتر هاشمی- رییس دانشگاه علم وفرهنگ- گفت: دانشگاه علم و فرهنگ به واسطه وابستگی به جهاد دانشگاهی و رویکرد کارآفرینی در بخش ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان تجربیات خوبی دارد که می تواند با دانشگاه اروپایی ارمنستان به اشتراک بگذارد. 

وی افزود: سمپوزیوم بین‌المللی گردشگری با همکاری سفارت اتریش و انجمن نیچرفرند اروپا در ایران در دانشگاه علم وفرهنگ برگزار شد که خروجی آن استارتاپDPL است که تعداد زیادی دانشجو، راهنمایان کوهستان و راهنمایان تخصصی در آن مشغول به کار هستند و جامعه محلی و بحث های اکوتوریسمی را مدنظر دارند.

وی افزود: سمینار وب پژوهی نیز یکی دیگر از فعالیت های بین المللی پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ است که امسال برای ششمین سال متوالی برگزار می‌گردد واز شاخص های لازم در حوزه بین المللی برخوردار است.

دکتر هاشمی از سمینار بین المللی گردشگری و معنویت نیز به عنوان یکی دیگر از رویدادهای پژوهشی این دانشگاه یاد کرد و افزود: دپارتمان گردشگری و معنویت با نظریه جدید خود در این سمینار به نقد، تحلیل و ترویج این دیدگاه می پردازد.

در ادامه رییس دانشگاه اروپایی ارمنستان و هیات همراه از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، امکانات کارآفرینی دانشگاه، شرکت‌های دانش بنیان، مرکز نوآوری دانشگاه  و استارتاپDPL بازدید و با دست اندرکاران آن ها گفت و گو کردند.