Cardinal Theme

معاون آموزشی وزارت علوم،

شرایط حذف نیمسال تحصیلی ۹۹ - ۹۸

بند مجاز بودن دانشجویان در حذف بدون احتساب در سنوات برای آن دسته از دانشجویانی است که دانشگاه شان قادر به ارائه دروس به صورت الکترونیکی یا روش‌های نوین آموزشی نبوده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم با اعلام این خبرگفت: دانشجویان می‌توانند درخواست حذف این نیمسال را از سنوات تحصیلی شان به دانشگاه ارائه کنند تا این درخواست به تشخیص معاون آموزشی و رئیس دانشگاه بررسی و تصمیم گیری شود.اگر شرایط به گونه‌ای باشد که آموزش حضوری از سر گرفته شود و آموزش‌های الکترونیک هم به طور مطلوب برگزار شده باشد نیازی به استفاده از این بند نیست، اما اگر دانشگاهی نتوانسته باشد این خدمات آموزشی را ارائه دهد و با تصمیم شورای مقابله با کرونا شرایط تعطیلی دانشگاه‌ها ادامه پیدا کند، دانشجویان می‌توانند از این بند استفاده کنند.

استفاده از بند‌های سند نیمسال تحصیلی 99-98  به تشخیص دانشگاه ها است

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه استفاده از بند‌های بخشنامه مربوط به نیمسال تحصیلی 99-98 به تشخیص دانشگاه‌ها است؛ تصریح کرد: هرگونه تصمیم گیری و سیاستگذاری کلان درخصوص تعطیلی یا از سرگیری آموزش‌های حضوری در موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور از عهده ما خارج و در حوزه اختیارات ستاد ملی مقابله با کروناست. ابلاغ این سند به معنی الزام به اجرای تمام ۲۰ بند آن نیست، راهکار‌های کلانی در این سند ارائه شده که دانشگاه‌ها بر حسب موقعیت و شرایط خودشان می‌توانند با تشخیص روسا و معاونان آموزشی خود بند‌هایی از این ۲۰ راهکار ارائه شده را برای حل مشکلاتی که دانشجویان و نظام آموزشی در این مدت با آن مواجه بوده اند، استفاده کنند.در این سند اجازه داده شده که دانشگاه‌ها بتوانند حتی تا حدود ۸۰ - ۹۰ درصد یک درس را به صورت الکترونیکی ارائه کنند.

وی افزود: با توجه به بروز مشکلات مالی در اقتصاد خانوار‌ها در بند ۱۳ این سند مقرر شده موارد مشمول جریمه دانشجویانی که در شرایط متعارف تحصیلی از مقررات آموزشی تخطی کنند در این ترم با مجوز هیئت امناء معاف شوند که البته این بند نیز مجوز هیئت امناء را لازم دارد و ما توصیه مان این است که دانشگاه‌ها همکاری کنند تا اگر دانشجویی در این شرایط مشمول جریمه شده در صورت امکان معاف شود. همچنین طبق بند ۹ این سند تعداد غیبت مجاز دانشجویان برای حضور در کلاس‌های «برخط» با تصویب شورای عالی دانشگاه‌ها می‌تواند افزایش پیدا کند.

خاکی صدیق  گفت: درخصوص دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، طبق مقررات دفاع باید حضوری انجام یابد و هیئت داوران حضور داشته باشند، اما بند ۲۰ این سند مقرر داشته است که جلسه دفاع می‌تواند به صورت الکترونیکی یا نیمه حضوری برگزار شود البته با رعایت سایر شرایط و ضوابط برگزاری جلسات دفاع.