Cardinal Theme

انتخاب دکتر محمدحسین ایمانی‌خوشخو به عنوان دبیر شورای هنر

دکتر محمدحسین ایمانی‌خوشخو-رییس پارک ملی علوم،فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ-، به عنوان دبیر شورای هنر انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ به نقل از ایسنا؛ جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی اردیبهشت‌ماه سال جاری به ریاست دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار گردید و سید عباس صالحی به اتفاق آرا به عنوان رئیس شورای هنر و محمدحسین ایمانی خوشخو به عنوان دبیر شورای هنر انتخاب شدند.

انتخاب رئیس و دبیر شورای هنر

دراین جلسه با رأی مثبت اعضاء، سیدعباس صالحی به عنوان رئیس شورای هنر و محمدحسین ایمانی خوشخو به عنوان دبیر شورای هنر انتخاب شدند که تعیین منشی شورا هم به رئیس و دبیر شورا محول گردید.

در بسیاری از بخش‌های هنر سند بالادستی نداریم

محمدحسین ایمانی خوشخو، رییس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در سخنانی گفت: در سال ۱۳۷۷ موضوعاتی در مورد بخش هنر به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شد که یکی از این موضوعات موضوع آموزش هنر بود.


او افزود: در همان زمان مقرر شد با تشکیل شورای هنر ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوعات به صورت تخصصی بررسی شوند.

ایمانی خوشخو ادامه داد: تشکیل فرهنگستان هنر، تصویب جوایز فرهنگی و هنری و ... تنها بخشی از مصوبات این شورا است.


او گفت: امروز نقش هنر در جامعه بسیار برجسته است ولی در بسیاری از این بخش‌ها ما سند بالادستی نداریم.

ایمانی خوشخو افزود: از این مسائل در حوزه فرهنگ زیاد است و امیدواریم این مسائل با تشکیل این شورا سامان پیدا کند.

وی ادامه داد: تعدد مراکز هنری که بعضاً موجب تصمیمات ناهماهنگ می‌شود می‌تواند توسط شورای هنر تنظیم شود.