Cardinal Theme

اطلاعیه معافیت‌های پزشکی

قابل توجه دانشجویان دارای معافیت پزشکی در درس تربیت بدنی

بدینوسیله اعلام می‌دارد؛ به دلیل برگزاری کلاس‌های تربیت بدنی 1 و 2 به صورت برون خط (آفلاین) در سیستم مجازی دانشگاه، کلیه دانشجویان ملزم به شرکت در کلاس‌ها و انجام تکالیف می‌باشند. لذا تاکید می‌شود دانشجویانی که معافیت پزشکی دارند نیز باید با همین روش در کلاس‌ها شرکت کنند.

                                                          ( گروه معارف و دروس عمومی )