Cardinal Theme

انتصاب معاون پژوهش و فناوری

دکتر سید مهدی سجادی‌فر به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ طی حکمی که از سوی دکتر سیدسعید هاشمی- رییس دانشگاه- صادر شد، دکتر سید مهدی سجادی‌فر به سمت « معاون پژوهش و فناوری دانشگاه»منصوب گردید.

­

راه‌اندازی واحد دانشگاه‌پژوهی، تسهیل و تکمیل فرآیندها و توسعه بسترها برای اجرای سیاست‌های پژوهشی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و توسعه سطح علمی و هدایت تمامی امور مربوط به پژوهش در جهت ارتقای رتبه دانشگاه از جمله مهم ترین بخش های این حکم است.

همچنین ایجاد ساختار لازم جهت شرکت فعال اعضای هیأت علمی در فعالیت‌های پژوهشی، نظارت بر تمامی فعالیت‌های تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشگاه، برنامه‌ریزی جهت توسعه کمی و کیفی نشریات علمی دانشگاه، تلاش در جهت توسعه فعالیت‌های بین‌المللی و تدوین و پایش برنامه توسعه راهبردی دانشگاه از دیگر بخش‌های این حکم است.

دکتر سیدمهدی سجادی‌فر پیش از این سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  علم و فرهنگ را بر عهده داشته است.

همچنین طی نامه‌ای جداگانه از زحمات و تلاش‌های دکتر علیرضا آقابابایی مبارکه در سمت معاون پژوهش و فناوری تقدیر و تشکر شد.