Cardinal Theme

انتصاب سرپرست معاونت  پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر سید علی اکبر هاشمی‌راد به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ طی حکمی از سوی دکتر سید سعید هاشمی-رییس دانشگاه- دکتر سیدعلی‌اکبر هاشمی‌راد با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:« انتظار دارد با برنامه‌ریزی راهبردی و تدوین سیاست‌های اجرایی در حوزه منابع انسانی و مالی با استفاده از همه ظرفیتها و توانمندیهای همکاران آن حوزه در مسیر تحقق « دانشگاه کارآفرین»، گام‌های مؤثرتری را بردارید.»

دکترسیدعلی اکبر هاشمی‌راد، عضو هیات علمی و از مدیران موفق و خوشنام جهاددانشگاهی بوده که علاوه بر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ پیش از این تجربه مدیرکل اجرایی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، ریاست جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، ریاست جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی و ریاست جهاد دانشگاهی واحد البرز را در کارنامه اجرایی خود داشته است.