نكات مهم و قابل توجه دانشجويان دانشگاه علم و فرهنگ دركليه مقاطع تحصيلی

برای مشاهده نكات مهم و قابل توجه دانشجويان دانشگاه علم و فرهنگ دركليه مقاطع تحصيلی به لینک زیر مراجعه فرمایید

http://usc.ac.ir/files/1542700448560.pdf