دستورالعمل جامع آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401 – 1400 دانشگاه علم و فرهنگ

دستورالعمل جامع آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401 – 1400 دانشگاه علم و فرهنگ را در لینک زیر مطالعه کنید

http://usc.ac.ir/files/1627275130545.pdf