خلاصه تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401 - 1400

خلاصه تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401 - 1400 در زیر قابل مشاهده است

http://usc.ac.ir/files/1627275663785.pdf