قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال به دانشگاه علم و فرهنگ (در نیمسال اول تحصیلی 1401 - 1400 )

متقاضیان محترم مهمان، انتقال یا انتقال توام با تغییر رشته به دانشگاه علم و فرهنگ لازم است صرفاً طبق مراحل زیر حداکثر تا تاریخ31 مرداد ماه 1400 درخواست خود را به صورت الکترونیکی برای نیمسال اول تحصیلی 1401 - 1400 به شورای بررسی موارد خاص ارایه نمایند.

برای مطالعه  جزئیات اطلاعیه بر روی لینک زیر کلیک کنید

قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال به دانشگاه علم و فرهنگ

(در نیمسال اول تحصیلی 1401 - 1400 )