اطلاعیه مهم ویژه دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی

قابل توجه دانشجویان استاد اوجی

به اطلاع دانشجویانی که در ترم جاری واحدهای کارگاهی ماشین ۱و۲، کارگاه عمومی جوش،ک ارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی و کارگاه عمومی را با استاد اوجی اخذ کرده‌اند می‌رساند؛ تمامی کارگاه‌های مذکور از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ به مدت دو هفته به صورت آنلاین تشکیل خواهد شد و بعد از دو هفته با هماهنگی استاد مربوطه کارگاه‌ها به صورت حضوری ادامه خواهد یافت.