فراخوان جذب اعضای هیات علمی  آبان 1400دانشگاه علم و فرهنگ

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ این دانشگاه با هدف توسعه کیفی خدمات آموزشی و پژوهشی در رشته‌های مدیریت مالی، روانشناسی بالینی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، مهندسی صنایع، پژوهش هنر، مهندسی کامپیوتر، ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE ، مهندسی عمران و حقوق خصوصی از طریق فراخوان جذب اعضای هیات علمی آبان  ماه 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عضو هیات علمی جذب می‌نماید.

پردیس اصلی این فراخوان سازمان جهاددانشگاهی است و فرآیند جذب اعضای هیات علمی به صورت متمرکز در جهاددانشگاهی انجام‌می‌گردد از این رو در بخش مربوط به عناوین دانشگاه‌ها و دانشکده‌های سامانه مرکز جذب اعضای هیات علمی، عنوان دانشگاه «جهاددانشگاهی» و عنوان دانشکده «دانشگاه علم و فرهنگ»درج شده است. 

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت مرکز جذب اعضای هیأت علمی به آدرس https://applicant.markazjazb.ir نسبت به انتخاب سه مورد از محل تقاضا اقدام نمایند.

مهلت این فراخوان در ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه به اتمام خواهد رسید و این مدت تمدید نخواهد شد. لذا از متقاضیان جذب هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ درخواست می‌شود در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت‌نام و انتخاب خود اقدام نمایند.