اطلاعیه در خصوص امتحانات آزمایشگاه‌های مقاومت مصالح و تکنولوژی بتن

قابل توجه دانشجویان رشته عمران

امتحان آزمایشگاه مقاومت مصالح ساعت 11:30الی 12:30 روز پنجشنبه مورخ 1400/10/09 و امتحان آزمایشگاه  تکنولوژی بتن ساعت 12:30 الی 13:30روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15 به صورت مجازی از طریق سامانه LMS برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ شرکت در امتحانات آزمایشگاه‌های مقاومت مصالح و تکنولوژی بتن برای دانشجویان هر یک از این دروس الزامی است.