اطلاعیه مهم در خصوص امتحانات آزمایشگاه‌های فیزیک 1و2

قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه‌های فیزیک پایه ۱ و۲ استاد شهبازی و استاد نم‌نبات

امتحانات پایان ترم آزفیزیک ۲ استاد  شهبازی و  استاد نم‌نبات روز شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ساعت ۱۱تا ۱۳ در سامانه LMS برگزار می گردد.

همچنین امتحانات آزفیزیک ۱ استاد شهبازی و استاد نم‌نبات روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹از ساعت ۱۰تا ۱۲ در سامانه  LMSبرگزار خواهد شد.