برگزاری دومین کارگاه طراحی اسماءالحسنی در دانشگاه علم و فرهنگ

دومین کارگاه «تایپوگرافی طراحی اسماءالحسنی»در راستای برگزاری «هفتمین همایش ملی هنرهای تجسمی ایران با رویکرد هنر قرآنی»، روز شنبه ۱۱ دی‌ماه، با حضور دکتر سیدعلی‌اکبر هاشمی‌راد- معاون دانشجویی فرهنگی-،زینب نجفی فرهادلو  - مدیر امور فرهنگی و اجتماعی و سرپرست امور دانشجویی -، استادحامد توسلی و جمعی از دانشجویان رشته‌های هنر  در دانشگاه علم و فرهنگ اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ آثار خلق شده توسط دانشجویان این کارگاه در بخش عملی و نمایشگاهی هفتمین همایش ملی هنرهای تجسمی ایران با رویکرد هنر قرآنی -که در اسفندماه سال جاری برگزار می‌گردد-به نمایش گذاشته خواهد شد.