دستورالعمل ثبت نام از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت درمصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری(Ph.D)نیمه متمرکزسال1401دانشگاه علم و فرهنگ

دستورالعمل ثبت نام از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت درمصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری(Ph.D)نیمه متمرکزسال1401دانشگاه علم و فرهنگ صادر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، دستورالعمل ثبت نام از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت درمصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری(Ph.D)نیمه متمرکزسال1401دانشگاه علم و فرهنگ صادر شد.

متن دستورالعمل را در این لینک مشاهده کنید.

شرایط عمومی و اختصاصی و شهریه را در اطلاعیه شماره 1 مشاهده کنید.