اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص حذف اضطراری دروس در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰

قابل توجه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته‌ها

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند؛ بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۱ شورای آموزشی دانشگاه: مقرر گردید برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ تمامی دروس با وضعیت محروم توسط استاد و یا غیبت در جلسه امتحان پایانی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد توسط اداره خدمات کامپیوتری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، حذف آموزشی گردد.

بنابراین در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ دانشجویان گرامی نیازی به انجام حذف اضطراری یا ارسال درخواست حذف از طریق پیشخوان آموزش ندارند و غیبت دانشجو در جلسه امتحان پایانی به منزله درخواست حذف آموزشی آن درس است.