برگزاری امتحان آزمایشگاه تکنولوژی بتن

قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته عمران:

امتحان آزمایشگاه تکنولوژی بتن تمامی گروه‌ها در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ راس ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد. شرکت در امتحان به صورت حضوری و الزامی است.