تمدید پروانه اقامت دانشجویان بین‌المللی دانشگاه علم و فرهنگ

قابل توجه دانشجویان اتباع غیر ایرانی دانشگاه علم و فرهنگ

دانشجویان محترم اتباع موظفند ظرف مدت حداکثر 35 روز پیش از انقضای مهلت اقامت دانشجویی، جهت تمدید پروانه اقامت به امور کنسولی دانشگاه علم و فرهنگ (جناب آقای غزنوی) واقع در طبقه پنجم ساختمان فرهنگ مراجعه نمایند. لازم به ذکر است در صورت اتمام مهلت مجاز، امکان بخشش و مساعدت جریمه هر روز اقامت غیر مجاز، روزانه (دو میلیون ریال) مقدور نبوده و پلیس نیروی انتظامی ناگزیر از اعمال قانون و اخذ جریمه خواهد شد.

با تشکر امور کنسولی دانشگاه علم و فرهنگ