اضافه شدن رشته‌های «بیم‌سنجی»، «صنایع دستی» و «علوم کامپیوتر» به دوره‌های دایر دانشگاه علم و فرهنگ

مجوز رشته‌های «بیم‌سنجی» و «صنایع دستی» در مقطع کارشناسی ارشد و  رشته «علوم کامپیوتر»در مقطع کارشناسی  برای دانشگاه علم و فرهنگ صادر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ رشته‌های «صنایع دستی» با کدرشته 25989و «بیم‌سنجی» با کدرشته 18244 از سال جاری در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی‌ارشد قرار گرفت.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشدسال 1401 می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و تکمیل فرم انتخاب رشته، رشته‌های «صنایع دستی» دانشکده هنر و معماری و «بیم‌سنجی» دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ را بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما انتخاب نمایند.

 گفتنی است؛ در حال حاضر 103رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علم و فرهنگ دایر است.