گزارش تصویری برگزاری معارفه انجمن علمی ایمنی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ معارفه انجمن علمی رشته مهندسی ایمنی با حضور معاونت دانشجویی فرهنگی، معاون آموزشی دانشکده فنی مهندسی و مدیر گروه مهندسی ایمنی به همراه جمعی از دانشجویان نوورودی این رشته امروز (دوشنبه 30 آبان ماه) در سالن کاظمی آشتیانی برگزار شد.

دانشجویان در این برنامه با رشته مهندسی ایمنی، قوانین آموزشی دانشگاه، فعالیت‌های معاونت دانشجویی فرهنگی و همچنین نحوه عضویت در انجمن‌های علمی دانشجویی و کانون‌های فرهنگی فعال در این معاونت آشنا شدند.