اطلاعیه بسیار مهم در خصوص وام شهریه

بدین وسیله  به اطلاع می‌رساند؛ امکان درخواست وام در سامانه صندوق رفاه مجدداً فعال شده است.

در همین راستا الزامی است؛ دانشجویان محترم متقاضی وام شهریه در اسرع وقت درخواست خود را ثبت و در صورت نیاز مدارک لازم را تحویل نمایند.

 راهنمای درخواست وام شهریه

http://www.usc.ac.ir/files/1666099796608.pdf

صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ