اطلاعیه مهم در خصوص تاریخ برگزاری امتحانات آزمکانیک خاک و آزمقاومت مصالح

📌قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی کارشناسی رشته عمران

امتحان «آز مقاومت مصالح»  روز پنجشنبه  مورخ ۱۵ دی ساعت ۱۳-۱۱  و امتحان «آزمکانیک خاک»  روز دوشنبه مورخ ۱۹ دی ساعت ۱۷-۱۵ برگزار خواهد شد.  همچنین حضور تمامی دانشجویان در امتحان الزامی است.