برگزاری امتحانات پایان ترم «آزمایشگاه های فیزیک۱و۲» و «فیزیک عمومی» به صورت حضوری

قابل توجه دانشجویان محترم

امتحانات پایان ترم «آزمایشگاه های فیزیک۱و۲» و «فیزیک عمومی» روزهای یکشنبه ودوشنبه ۱۱و۱۲ دی ماه طبق ساعات کلاسی به صورت حضوری برگزار می گردد.

حضور دانشجویان محترم درجلسه امتحان الزامی است.