انتصاب رئیس مرکز فناوری دیجیتال

مهندس هادی خادمی به عنوان رییس مرکز فناوری دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ دکتر مهدی باصولی؛ طی حکمی مهندس هادی خادمی را به سمت «رئیس مرکز فناوری دیجیتال» منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

«انتظار دارد با تدوین برنامه­‌های جدید در حوزه فناوری اطلاعات (IT) و استفاده از همه ظرفیت‌­ها و توانمندی‌ها، در مسیر تحقق و پیشبرد دانشگاه، گام­های مؤثرتری را بردارید.»

همچنین دکتر باصولی- سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ- در نامه‌ای جداگانه ضمن پذیرش استعفای دکتر محمدجواد شایگان فرد از خدمات وی در زمان تصدی سمت ریاست مرکز فناوری دیجیتال تشکر و قدردانی نمود.