انتصاب حمید صابرفرزام به  عنوان سرپرست معاونت پژوهش و فناوری  

دکتر حمید صابرفرزام به عنوان سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ دکتر مهدی باصولی طی حکمی دکترحمیدصابرفرزام را با حفظ سمت به عنوان «سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه»منصوب کرد.

در این حکم بر طراحی مدل‌ توسعه همکاری بین دانشگاه و واحدهای جهاددانشگاهی، طراحی نظام همکاری اعضای هیأت علمی و کارکنان و دانشجویان در انجام پژوهش‌های کاربردی و تخصصی، توسعه فعالیت‌های آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری، راه‌اندازی دفتر ارتباط با صنعت در جهت تقویت و توسعه ارتباط دانشجویان و گروه‌های آموزشی با صنایع مختلف، توسعه ارتباط با مراکز رشد و پارک‌ها به‌طور خاص پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی تاکید شده است.

دکتر حمید صابر فرزام سوابقی چون: معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، ریاست سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور، معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران و ریاست بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه  علم و فرهنگ را در سوابق کارنامه مدیریتی و اجرایی خود دارد.

همچنین دکتر باصولی- سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ- در نامه‌ای جداگانه از خدمات دکتر سیدمهدی سجادی‌فر در زمان تصدی معاونت پژوهش و فناوری تشکر و قدردانی نمود.