انتصاب سید مهدی سجادی‌فر به عنوان مشاور رئیس در امور برنامه‌ریزی و آینده‌پژوهی

دکتر سید مهدی سجادی‌فر به عنوان مشاور رئیس در امور برنامه‌ریزی و آینده‌پژوهی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ دکتر باصولی- سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ- ضمن پذیرش استعفای دکتر سید مهدی سجادی‌فر ، طی حکمی وی را به عنوان «مشاور رئیس در امور برنامه‌ریزی و آینده‌پژوهی» منصوب کرد.

دکتر سیدمهدی سجادی‌فر تصدی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت پژوهش و فناوری را در کارنامه کاری خود دارد.