برگزاری امتحانات دانشگاه علم و‌فرهنگ روز یکشنبه دوم بهمن ماه به صورت حضوری و طبق برنامه

تمامی امتحانات روز یکشنبه دوم بهمن ماه دانشگاه علم و‌فرهنگ به صورت حضوری و طبق برنامه برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و‌فرهنگ؛ مجید نجارزاده هنجنی-معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه-، اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای دانشگاه تمامی امتحانات روز یکشنبه دوم بهمن ماه به صورت حضوری و طبق برنامه برگزار خواهد شد.