نشست تخصصی و صمیمانه آقای دکتر حسین سپهوند، مشاور ارشد معاون علمی رییس جمهور با دانشجویان فعال حوزه کسب و کار و استارت‌آپ‌های دانشگاه علم و فرهنگ در مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه

در این گفتگو که جمعی از مدیران دانشگاه نیز حضور داشتند ابتدا با رویکردی فارغ از تکلف‌های اداری و رسمی درباره افق‌های پیش روی دانشجویان، شرایط نخبگان و همچنین رابطه نیروی کارآمد انسانی و نقش آن در پیشبرد و حل بن بست‌ها و چالش‌ها گفتگو شد، سپس با استقبال دانشجویان و طرح تجربه‌ها و مشکلات آنان گفتگو با موضوع پیشرفت و آینده شغلی و هویتی دانشجویان ادامه یافت، در پایان با شکل گرفتن گفتگوی مشترک و صمیمانه بنا شد سازوکار‌هایی برای استمرار این ارتباط و تبدیل آن به یک فرآیند جاری و مؤثر تعریف شود.

همچنین با استقبال بدنه مدیریتی دانشگاه راهکارهایی برای مستمر ساختن این ارتباط میان نسل جوان متخصص با معاونت علمی ریاست جمهوری مطرح شد و با پیشنهاد مسؤولان بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه نام این جلسات فناورانه «دوشنبه‌های گفتکو» تعیین شد.

مقرر شد این جلسات به صورت مستمر دوشنبه‌ها ساعت ۸ صبح در مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه برکزار شود.

روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ