Cardinal Theme

دیدار جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه علم و فرهنگ رشت با خانواده شهید اکبر توپا

جمعی از دانشجویان بسجی دانشگاه علم و فرهنگ رشت اعم از خواهر و برادر با خانواده شهید دانشجو اکبر توپا دیدار و گفتگو کردند.