Cardinal Theme

دیدار دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ از نمایشگاه عکاسی بخش فرهنگی سفارت اتریش

به گزارش روابط عمومی علم و فرهنگ؛ دانشجویان  این دانشگاه از نمایشگاه عکاسی «آغوش باز» در بخش فرهنگی سفارت اتریش دیدار کردند.

 آثار این نمایشگاه عکاسی فرهنگ، استعدادها و میهمان نوازی مردم ایران را از نگاه عکاس پرتغالی به تصویر کشیده است.