Cardinal Theme

برگزاری برنامه معارفه دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد

در مهر ماه برنامه معارفه دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در سالن همایش‌های بین المللی دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور بیش از 400 نفر از دانشجویان جدیدالورود در مقطع کارشناسی ارشد، رئیس و معاونین دانشگاه، رؤسای دانشکده‌ها و تنی چند از اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار گردید.

در این برنامه رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ایمانی خوشخو با بیان توضیحاتی مختصر تحقق دانشگاه کارآفرین را از اهداف اصلی دانشگاه دانستند.

در بخش دیگری از برنامه معاونین دانشگاه (معاون محترم دانشجویی- فرهنگی سرکار خانم دکتر اسرافیلیان، معاون محترم پشتیبانی جناب آقای دکتر حسنی، معاون محترم پژوهشی جناب آقای دکتر جعفری، معاون محترم آموزشی جناب آقای دکتر بیجندی) به بیان توضیحاتی درباره بخش‌ها و وظایف هر معاونت پرداختند.

جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز توضیحاتی درباره وضعیت دانشگاه های کشور و دانشگاه علم و فرهنگ ارایه دادند و دانشگاه علم و فرهنگ را به عنوان یکی از دانشگاه‌های موفق در جذب دانشجو تلقی کردند.

در این برنامه از دانشجویان فعال فرهنگی که در مسابقات ملی پل فولادی و تیم بسکتبال دانشگاه که موفق به کسب مقام شده بودند تجلیل به عمل آمد.

بخش‌های فرهنگی و هنری جذاب از دیگر عناوین این برنامه بود.