Cardinal Theme

دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه نسل سوم متکی به کارآفرینی

دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو( رییس دانشگاه علم و فرهنگ): دانشگاه علم و فرهنگ در زمره اولین دانشگاه های نسل سوم است که متکی به کارآفرینی و تولید شغل برای جامعه می باشد.

دانشگاه علم و فرهنگ در زمره اولین دانشگاه های نسل سومی است که متکی به کارآفرینی و تولید شغل برای جامعه می باشد. با توجه به خلاء اساسی جامعه در مورد نیروهای دانش دیده بیکار در کشور، هدف مرکز کار آفرینی و کسب و کار این است که فارغ التحصیل بیکار نداشته باشیم. دانشگاه علم و فرهنگ مانند همه دانشگاه های دیگر در این مسیر پیشگام و پیشرو بوده و عزم جدی دارد که در آینده ای نه چندان دور، همه بتوانند شاهد چنین دانشگاهی با این ویژگی ها باشند. دکتر ایمانی خوشخو رییس دانشگاه علم وفرهنگ یکی از راه های ایجاد کار برای فارغ التحصیلان را حضور در عرصه پژوهش های راهبردی عنوان می دارند. با توجه به این که هدف جهاد دانشگاهی از ورود به عرصه آموزش عالی کشور فقط رفع نیازها است و قصد موازی کاری ندارد دانشگاه علم و فرهنگ هدف خود را برطرف کردن این نیاز  مهم کشور می داند. با توجه به کوشش های انجام شده بیش از 60درصد دانشجویان فارغ التحصیل از این دانشگاه فاصله شان با اشتغال بسیار نزدیک است .

در این راستا برنامه های مختلفی در مرکز کسب و کار برگزار می شود. یکی از این برنامه ها برگزاری کارگاه های کارآفرینی با همکاری ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف است که در تابستان برگزار شد.

با تاکید بر نقش دانشگاه در گسترش فرهنگ خوداشتغالی و کارآفرینی در میان دانشجویان، دانشگاه علم و فرهنگ در راستای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم (کارآفرین) به سرعت در حال ارتقای شاخص های کیفی است و با بهره گیری از پتانسیل های پژوهشی، علمی و فرهنگی در جهت ترویج و توسعه تفکر کارآفرینی گام بر می دارد.

کارآفرینی فعالیتی هدفمند بر پایه نوآوری در مدیریت کسب وکار است که نتیجه آن دستیابی به ارزش افزوده، رقابت پذیری و ایجاد اشتغال مولد است. در این مسیر برگزاری کارگاه های آموزشی خلاقیت پرور و ایجاد فضای مناسب برای آشنایی بیشتر دانشجویان با مفاهیم و اصول کارآفرینی می تواند بسیار راهگشا باشد.

در امر آموزش مباحث کارآفرینی در حوزه های دانشگاهی باید به چهار اصل کلی توجه داشت که این اصول شامل "ایجاد روحیه کارآفرینی"، "اطلاع از ویژگی های کارآفرینان موفق"، "مهارت های مورد نیاز" و "حمایت از ایده ها و افکار کار آفرینانه" هستند. در مورد ایجاد روحیه و انگیزه وظیفه ما بسیار دشوار است تا بتوانیم افراد را به موضوعات کارآفرینی علاقه مند نماییم تا قشر تحصیلکرده آن را به عنوان یک گزینه شغلی مهم و موفق در نظر بگیرند.