Cardinal Theme

مراسم یلدای دانشجویی

مراسم یلدای دانشجویی به همت انجمن علمی دانشجویی مدیریت فرهنگی و هنری دانشگاه علم و فرهنگ در این دانشگاه برگزار شد.

مراسم یلدای دانشجویی به همت انجمن علمی دانشجویی مدیریت فرهنگی و هنری دانشگاه علم و فرهنگ در این دانشگاه برگزار شد.

شایان ذکر است، این مراسم که با استقبال خوب دانشجویان نیز همراه شد، شامل قسمت‌هایی هم‌چون نقاله خوانی، شاهنامه‌خوانی، فال حافظ و پذیرایی از دانشجویان بود.