Cardinal Theme

به همت دانشجویان فعال کانون فرهنگی هنری هلال احمر، طرح "دادمهر" با هدف جمع آوری کمک های غیرنقدی دانشگاهیان برای افراد نیازمند در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار گردید.

به همت دانشجویان فعال کانون فرهنگی هنری هلال احمر، طرح "دادمهر" با هدف جمع آوری کمک های غیرنقدی دانشگاهیان برای افراد نیازمند در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار گردید.

روز گذشته هدایای جمع آوری شده از سوی دبیر این کانون به نمایندگی از دانشگاه علم و فرهنگ تحویل سازمان هلال احمر گردید تا به دست نیازمندان رسانده شود. برای تمام دانشجویانی که به نحوی در این کار خیر دخیل بوده اند آرزوی موفقیت و شادکامی داریم.