Cardinal Theme

برگزاری نشست خبری دومین کنفرانس گردشگری و معنویت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، نشست خبری دومین کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت پیش از ظهر امروز، یکشنبه، ۲۴ بهمن، با حضور ایمانی‌خوشخو، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ و دبیر علمی این کنفرانس و منوچهر جهانیان، رئیس دانشکده گردشگری در محل خبرگزاری ایسنا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، نشست خبری دومین کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت پیش از ظهر امروز، یکشنبه، ۲۴ بهمن، با حضور ایمانی‌خوشخو، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ و دبیر علمی این کنفرانس و منوچهر جهانیان، رئیس دانشکده گردشگری در محل خبرگزاری ایسنا برگزار شد.

در این نشست رییس دانشگاه علم و فرهنگ با بیان اینکه در ۳۰ سال گذشته همه دولت ها به نحوی به گردشگری نگاه ویژه داشته اند، افزود: چرا با همه اهمیت وکه به این حوزه داده می شود، ولی همچنان شاهد رونق نیافتن گردشگری و نبود نگاهی بلندمدت و عمیق در برنامه‌های توسعه‌ای گردشگری کشور هستیم؟ چون از لحاظ بنیان‌های نظری نتوانسته‌ایم آن را به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل کنیم.

وی یادآور شد: نه تنها یک گونه گردشگری، بلکه همه گونه‌های آن امری معنوی، مقدس و آسمانی هستند. در دنیا به این موضوع خیلی کم پرداخته شده، اگرچه علاقه‌مندان زیادی دارد که مقاله‌هایی نیز درباره آن نوشته‌اند، اما بحث‌ها عمیق نبوده است. معمولا با بیان گردشگری و معنویت سریع در گردشگری مذهبی فرود آمده‌اند، در حالی که این دو موضوعی متفاوت از یکدیگر است.

در ادامه این نشست دکتر منوچهر جهانیان ـ رییس دانشکده علوم گردشگری ـ در اظهاراتی با بیان اینکه نگاه معنویت در تمام گونه‌های گردشگری جاری است، افزود: نگاه مادی در گردشگری در حال رسیدن به بن‌بست است. انسان به دنبال گمشده خود و شناخت خویشتن برای سیر و سلوک است.

او همچنین به ثبت این رویداد در تقویم سازمان جهانی (UNWTO) اشاره کرد و گفت: این اقدام نشان دهنده تأثیرگذاری گردشگری و معنویت در عرصه بین‌الملل است که امیدواریم در داخل نیز نسبت به آن توجه بیشتری صورت گیرد.