Cardinal Theme

اولین کنفرانس ملی نوآوری در منسوجات و پوشاک برگزار شد

خبرگزاری علم و فرهنگ (سیناپرس): اولین کنفرانس ملی نوآوری در منسوجات و پوشاک کار و اولین رویداد کارآفرینی مد و فناوری از صبح امروز (دوشنبه) در محل دانشگاه علم و فرهنگ آغاز به کار کرد.

خبرگزاری علم و فرهنگ (سیناپرس): اولین کنفرانس ملی نوآوری در منسوجات و پوشاک کار و اولین رویداد کارآفرینی مد و فناوری از صبح امروز (دوشنبه) در محل دانشگاه علم و فرهنگ آغاز به کار کرد.
در ابتدای این مراسم، دکتر پروانه قاسمیان دستجردی، مدیر گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه علم و فرهنگ در سخنان کوتاهی گفت: امیدواریم این کنفرانس بتواند اهمیت منسوجات و پوشاک کار را در جامعه نشان دهد. پوشاک کار بخش بسیار ویژه و مهمی در مقوله لباس محسوب می شود. هدف از برگزاری کنفرانس این بود که فناوری های نوین و هر آنچه در قرن بیست و یک در این حوزه (منسوجات و پوشاک کار) با آن روبرو هستیم را پوشش دهیم.

قاسمیان دستجردی افزود: دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه هایی که در این حوزه دستی در فناوری های نوین دارند، در برگزاری کنفرانس با ما همکاری کردند و صنایعی که مرتبط با پوشاک کار هستند نیز حمایت های خوبی صورت دادند. برنامه ما این است که این اتفاق ادامه دار باشد و تنها جنبه تبلیغاتی نداشته باشد.

در بخش دیگر این مراسم، دکتر محمدصادق بیجندی، معاون جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان گفت: سازمان همیاری اشتغال دانشجویان 18 سال قبل و زمانی که کسی در کشور دغدغه اشتغال را نداشت، به همت جهاد دانشگاهی تأسیس شد. بعدا این سازمان تغییر مأموریت داد و دضمن حفظ مأموریت قبلی، مأموریت تجاری سازی را نیز برعهده گرفت.

رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان افزود: مجموعه جهاد دانشگاهی در حوزه آموزش، پژوهش، فرهنگی، تجاری سازی فناوری و اشتغال دانشجویان فعال است. اگر از نگاه اشتغال نگاه کنیم، تنها مجموعه ای هستیم که دارای زیست بوم کارآفرینی در کشور هستیم.

بیجندی در توصیف انواع دانشگاه ها گفت: دانشگاه های نسل اول تنها وظیفه آموزش را برعهده دارند؛ دانشگاه های نسل دوم در حوزه آموزش و پژوهش فعالیت هستند؛ دانشگاه های نسل سوم به آموزش، پژوهش و مهارت آموزی یا به عبارت دیگر، کارآفرینی توجه می کنند و دانشگاه های نسل چهارم جدا از وظایف دانشگاه های سه نسل دیگر، در شکل دهی آینده جامعه نقش ایفا می کنند.

معاون جهاد دانشگاهی خاطر نشان کرد: دانشگاه های نسل سوم، دانشگاه های مهارت آموزی هستند. برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم باید: زیرساخت مدیریت آموزش دانشگاه ها را اصلاح و بروزرسانی کنیم؛ نسبت ها را اصلاح و ارتقاء دهیم، یعنی دانشجویان در رشته های خود جذب بازار کار شوند؛ در عین حال، طرح های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان را اجرا کنیم.

بیجندی، ارتباط با صنعت، روحیه کارآفرینی، آموزش مهارت های شغلی و مدیریتی، وجود مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، بالا بودن کیفیت برنامه های آموزش عالی و ساده کردن آموزش، بازآموزی و نوسازی مهارت های آموزشی و پژوهشی را از شاخص های دانشگاه نسل سوم برشمرد.

رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان عنوان کرد: اتفاق فوق العاده مهمی که در آینده نزدیک برای دانشگاه علم و فرهنگ خواهد افتاد، راه اندازی پارک علم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی کشور برای نخستین بار در کشور است.

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ نیز در بخش دیگر مراسم آغاز به کار اولین کنفرانس ملی نوآوری در منسوجات و پوشاک کار گفت: حداقل هر ماه چنین اتفاقی در دانشگاه علم و فرهنگ می افتد و با این ترتیبی که پیش می رویم، فکر می کنم در دو- سه سال آینده دانشگاه علم و فرهنگ در حوزه اشتغال و در حوزه ارتباط علم و صنعت، حرف اول را در کشور بزند.

ایمانی خوشخو افزود: در حوزه اشتغال فارغ التحصیلان بسیار صحبت می شود؛ چراکه ضایعات اجتماعی بیکاری فارغ التحصیلان به مراتب بیشتر از بخش های دیگر است و متأسفانه همه انتظارات از دولت است. ما در این دانشگاه نشان دادیم که دانشگاه بجز آموزش، وظیفه دیگری نیز برعهده دارد. این دانشگاه از لحاظ فضا و امکانات قابل مقایسه با دانشگاه های بزرگ نیست، ولی در همین مکان کوچک، اتفاقاتی درحال روی دادن است که در دانشگاه های بزرگ روی می دهد.

ریاست دانشگاه علم و فرهنگ تأکید کرد: در حوزه مد و لباس خیلی جای کار وجود دارد؛ فضای خلأ موجود باعث شده که این فضا توسط خارجی ها پر شود، درصورتیکه ما توانمندی این کار را داریم. تولید ما اگر منطبق با ایده های نو و منطبق با هنر باشد، قطعا مصرف کننده رو به خارج نمی آورد.

دکتر صدیقه پاکبین، دبیر انجمن طراحان پارچه و لباس نیز در سخنانی تأکید کرد: لباس کار یا لباس مشاغل، زمانی که برای یک گروه خاص تهیه می شود، باید رضایتمندی آنها را نیز دربرداشته باشد و رضایتمندی در این حوزه باید جدی گرفته شود.

در ادامه، مهندس بهرام حریری، دبیر جامعه متخصصین نساجی ایران گفت: جامعه متخصصین نساجی ایران یک جامعه سراسری است و تمام کسانی که در زمینه منسوجات فعالیت می کنند، با این جامعه همکاری دارند.

حریری افزود: اگر بتوانیم دانش خود را در زمینه طراحی و کیفیت لباس های کار بالا ببریم، می توانیم کارهای بزرگی در این زمینه انجام دهیم.

دبیر جامعه متخصصین نساجی ایران خاطر نشان کرد: در تکنولوژی ساخت الیاف قصد داریم که الیاف مصنوعی را به الیاف طبیعی نزدیک کرده و بتوانیم از آنها در طراحی لباس ها کمک بگیریم. اگر بتوانیم در زمینه های مختلف، پیوندی بین متخصصین، صنعت و دانشجویان ایجاد کنیم، می توانیم با جذب ایده ها، حرکت بزرگی در این زمینه انجام دهیم که جامعه متخصصین امیدوار است بتواند این پیوند را برقرار کند.

شایان ذکر است، اولین کنفرانس ملی نوآوری در منسوجات و پوشاک کار و اولین رویداد کارآفرینی مد و فناوری به همت سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ از 25 تا 27 اردیبهشت ماه در محل این دانشگاه برگزار شد.