Cardinal Theme

معافیت پزشکی

قابل توجه دانشجویان گرامی که واحد تربیت بدنی را اخذ نموده اند مهلت انجام امور مربوط به معافیت پزشکی تا 4 مرداد ماه 1396 می باشد - جهت معافیت پزشکی لازم است دانشجو کلیه مدارک ( گواهی پزشک متخصص ، عکس، آزمایش، ... ) خویش را به سرکار خانم تورچی ( اتاق درمانگاه طبقه همکف ) ارائه داده ودر ساعات اعلام شده به پزشک معتمد دانشگاه تحویل نماید و پس از اخذ گواهی از ایشان به گروه عمومی ( ساختمان جدید، طبقه پنجم، اتاق 901 ) مراجعه، بعد ازامضاء مدیر گروه به استاد مربوطه در جلسات اولیه کلاس تحویل نماید. - ( گواهی مورد نظر پس از موعد مقرر و بدون امضاء مدیر گروه توسط استاد قابل قبول نمی باشد ) *** ساعات و روزهای حضور پزشک دانشگاه *** 2 شنبه ها و4 شنبه ها از ساعت 16 الی 17 ، دانشگاه مرکزی ،درمانگاه ( ساختمان قدیم طبقه همکف ) لازم به تذکر است مراجعه بعد از تاریخ مذکور قابل قبول نمی باشد. آدرس سالن تربیت بدنی ( برادران و خواهران ) واقع در ساختمان جدید دانشگاه، -4 و -5 پارکینگ می باشد.

لطفا از ارائه گواهی پزشکی بدون امضاء مدیر گروه به استاد خودداری شود