در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲: قرارداد بیمه حوادث گروهی دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ منعقد شد

قرارداد بیمه حوادث گروهی دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه علم و فرهنگ در سال تحصیلی ۰۳-۱۴۰۲ بین دانشگاه علم و فرهنگ و بیمه کارآفرین منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر منوچهر جهانیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی با اعلام این خبر افزود: تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار گرفتند. این قرارداد بین دانشگاه علم و فرهنگ و بیمه کارآفرین منعقد شد و طبق این توافق، همه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه تحت پوشش این بیمه قرار گرفته در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی برای دانشجویان، طبق ضوابط قرارداد، هزینه‌های درمان و غرامت پرداخت شود. دانشجویان می‌توانند در صورت بروز هرگونه حادثه و بعد از اتمام معالجه و درمان، ضمن دردست‌داشتن مدارک درمانی و مستندات پرداختی خود، به اداره‌کل دانشجویی مراجعه نمایند تا در این خصوص اقدام شود. همچنین، تمامی هزینه‌های قرارداد از سوی دانشگاه پرداخت شده و بیمه برای دانشجویان رایگان است.

همچنین «پرداخت غرامت ناشی از حوادث مشمول بیمه به میزان ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال»؛ «پرداخت غرامت نقص عضو دائم (جزئی و کلی) ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر به میزان ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برطبق جدول نقص عضومورد عمل» و «جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا مبلغ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در یک سال تحصیلی» ازجمله خدمات مندرج در این قرارداد است.

گفتنی است دانشجویان باید برای استفاده از بیمه، اصل صورتحساب بیمارستانی با مهر بیمارستان، نسخه‌های پزشکی با مهر پزشک و درمانگاه مربوطه، تمامی مدارک پزشکی دال بر بروز حادثه و کپی کارت ملی خود را به اداره کل امور دانشجویی دانشگاه تحویل دهند.

اداره کل روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ

دکمه بازگشت به بالا